06 SỰ KHÁC BIỆT VỀ BÁN HÀNG HIỆN ĐẠI & TRUYỀN THỐNG

06 SỰ KHÁC BIỆT VỀ BÁN HÀNG HIỆN ĐẠI & TRUYỀN THỐNG

Sự khác nhau của người bán hàng hiện đại và người bán hàng truyền thống 

Bán hàng hiện đại và bán hàng truyền thống 

Điểm khác nhau thứ 1:

 • Ta thấy là người bán hàng hiện đại là người tìm ra giải pháp, để giải quyết vấn đề của khách hàng.
 • Còn người bán hàng truyền thống là người cố gắng để bán cái sản phẩm mà mình đang có.

Sự khác nhau thứ 2:

 • Người bán hàng hiện đại thì họ bắt đầu bằng kết quả trước có nghĩa là cho khách hàng thấy được cái kết quả mà họ nhận được là gì. Mình có thể giải quyết được vấn đề gi, giải quyết được nỗi đau gì, giải quyết được cái mong muốn gì trong cuộc đời của khách hàng, trong cuộc sống của khách hàng.
 • Còn người bán hàng truyền thống thì họ mong muốn tạo mối quan hệ trước.

Sự khác nhau thứ 3: 

 • Người bán hàng hiện đại: Là người tạo ảnh hưởng được lên quan điểm của khách hàng.
 • Còn người bán hàng truyền thống: Thì cố gắng để thyết phục khách hàng tin vào những cái điều mà mình chia sẻ, tin vào những cái điều mà mình nói.

Sự khác biệt thứ 4:

 • Người bán hàng hiện đại thì giỏi lắng nghe
 • Người bán hàng truyền thống thì giỏi trình bày, có nghĩa là bán hàng truyền thống là nói rất nhiều

Sự khác biệt thứ 5:

 • Đây là người bán hàng hiện đại tập trung vào nỗi đau và tập trung vào cái nhu cầu của khách hàng
 • Người bán hàng truyền thống : Tập trung vào việc cung cấp thông tin sản phẩm. Thế nên là rất nhiều người bán hàng ví dụ như sản phẩm của bạn có 50 tính năng là rất nhiều người show hết cả 50 tính năng đó cho khách hàng. Bán hàng hiện đại thì không cần show như vậy ” Khách hàng mua vì lý do của họ ” chứ họ không mua vì lý do của bạn. Thế nên bạn cần hiểu được khách hàng họ cần cái gì và bạn cung cấp đúng điểm nóng đấy thì khách hàng họ sẽ mua. Bạn có trình bày nhiều, bạn nói nhiều họ không có quan tâm họ không mua cả 50 cái tính năng đấy đâu. Họ chỉ mua 1-2 cái tính năng mà giải quyết được vấn đề của họ thôi.

Sự khác biệt thứ 6:

 • Đấy là người bán hàng hiện đại thì họ làm chủ và kiểm soát cuộc trao đổi
 • Người bán hàng truyền thống thì giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng và hi vọng khách hàng sẽ hài lòng. Có nghĩa là khách hàng họ cần cái gì họ hỏi cái gì, họ từ chối cái gì và sau đấy hy vọng những cái gì mình nói có thể khiến khách hàng hài lòng để họ mua hàng

Nguồn: intetnet